Güçlü Şirketler Süreçlerini İyi Yönetmeli

Bilginin doğru işlenmesi ve değerlendirilmesi, etkin süreç yönetimi, sağlam ve yerinde kararlar için vazgeçilmez bir ön şarttır. Bilginin sınıflandırılması ve bu esnada alınan, bir sonraki basamağı etkileyen kararlardan oluşan ve şirketinizin kar odaklı evrimleşmesinde önemli bir model olan bilgi piramidinin basamakları şöyledir: 

1. İletişim ve Güvenlik (Data)
2. Bilişim ve Süreç Yönetimi 
3. Yönetim ve Raporlama
4. Forecasting (Modelleme) 


Bu basamakların verimli çalışması, aralarındaki iletişim ve veri alışverişinin sağlıklı olması, mükemmel bir sistem ortaya çıkaracağından, şirketinizin omurgası her darbeye hazırlıklı, sağlam ve profesyonelliğe yakışır bir yapıya sahip olacaktır. 

1. İletişimin doğru yönetilmesi, bilgi trafiğinin kontrolü ve verim odaklı bilgi dağılımının ve elbette güvenliğinin sağlanması oldukça mühimdir. Bu veriler, bir sonraki aşama olan süreç yönetiminde yakıt olarak kullanılacakları için, söz konusu süreç yönetimi aşamasının doğru ve zamanında işleyebilmesi için kritik bir öneme sahiplerdir. 

2. Size özel yaratılacak olan bilişim teknolojileri ve süreç yönetimi bilgi ve proje desteği sayesinde birim maliyetleriniz düşecek, bu sayede şirketinizin kaderini belirleyecek yönetim kararlarınız, tıkır tıkır işleyen ve sizi doğru besleyen bir süreç sonunda alınacaktır. 

3. Elbette doğru bir süreç yönetimi, süreçlerin anlık ve hatasız ölçümü anlamına gelir. Yönetim seviyesinde vereceğiniz kararlar, anlık raporlamalarla desteklenir. EMiT Bilişim bu aşamada da şirketinizi ve ihtiyaçlarınızı en iyi anlayan; sizi kendine değil, kendini size göre şekillendirmiş olan teknolojileriyle hızlı ve etkin kararlar vermenizde size önemli bir destek sağlayacaktır. 

4. İyi yönetilen bir süreç ve akıllı değerlendirilen raporlarla, forecast, yani doğru öngörü ve olasılık değerlendirmesi yapabilir, çok daha uzun vadeli kararlarda şaşmaz ve hedefi kaçırmayan kararlar alabilir, gelecekteki krizlere çok önceden hazırlıklı olabilirsiniz. Zira yanlış işlenmiş ve değerlendirilmiş, veya gecikmiş bilgiler ile yağacağınız bir olasılık değerlendirmesi, şirketinizi büyük risklere sokacak sonuçlar doğurabilir. Bu anlamda, şirketinizin “bilgi piramidi” en üst seviyesine kadar, EMiT Bilişim'in size özel, anahtar teslim ürün ve hizmetleri ile desteklenir.

Hazır Yazılımlar Değil, Size Özel Çözümler 

EMİT Bilişim'in üst düzey bilgi birikimine sahip, alanında uzman kişilerden oluşan ekibi, ihtiyaç ve isteklerinizi dikkatle dinleyerek, yalnızca size özel çözümler üretir. Bu çözümler sayesinde ürün ve hizmetleriniz, hedeflediğiniz kitlelere öngördüğünüz optimum verim, hız ve maliyet ile ulaşacaktır. 

Son Teknoloji Ürünü, Geniş Hizmet Ağı

EMİT Bilişim dünya çapındaki teknolojik gelişmeleri ve değişimleri yakından takip eder ve bunları gerekli gördüğü ölçüde size sunduğu özel çözümlere yansıtır. Teknolojik değişimlerin sürekli ve de gerekli olduğunun farkında olan EMİT Bilişim, çözümlerinde esnekliği, ihtiyaca uygunluğu özellikle vurgular ve sizi çağın gerisinde bırakmaz.

Ulusal ve Uluslararası Projelerde EMİT Bilişim imzası

Bugüne kadar 300'ü aşkın uluslararası projede yer alarak Kuzey Amerika, Afrika, Kuzey Avrupa ve Orta Doğu'da ismini duyurmuş olan EMİT Bilişim, aynı yoğunlukta ve hızda yurt dışı bağlantılarını ve katılımlarını devam ettirmektedir.