VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI

Şirket verimliliği konusunda danışmanlık hizmeti, şirket içi tüm süreçlerin incelenmesi, satış yeteneklerinin, uygulama aşamalarının, kaynak kullanımı ve finans yönetiminin gözden geçirilmesini içerir. Verimlilik çalışması ölçümleme prensibine göre yapılanmıştır ve bu noktadan yola çıkılarak yöneticilere tüm süreçleri anlık olarak görebilmenin avantajları gösterilir. 

Bu avantaj sayesinde yönetim kararları daha kolay ve hedefe yönelik alınabilir ve dolayısıyla şirket yeteneklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin hedeflenebilir. Bu danışmanlık hizmeti, esneklikten yoksun verimlilik ekollerini şirkete göre modelleyen ve uygulamaya çalışan bir yaklaşım yerine, ölçüm ve raporlama yeteneklerini geliştirerek karar destek mekanizmasını güçlendirmeye inanır ve bunu amaçlar.

Verimlilik danışmanlığı için bize ulaşın...