İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI

İletişim teknolojileri danışmanlık hizmetinin bir parçası olarak müşteri, e-postafaksweb, sms gibi iletişim teknolojilerinin kullanımını nasıl standardize edebileceği, bunları şirket içi süreçlere nasıl entegre edebileceği konusunda destek alır. 

Temel düzeyde yöneticilere hitap eden, ayrıcalıklı bir bilişim altyapısı aramadığından sade ve kullanışlı bir dille tüm dünyada kabul görmüş ve yaygınlaşmış teknolojilerin, bir şirketin yapısına nasıl adapte edilebileceği anlatılır. 

Danışmanlık hizmetinin bir parçası olarak, bu teknolojilerin müşterinin şirketine uygulandıklarında hangi sorunları nasıl bir yolla çözebilecekleri, bu çözümler çerçevesinde nasıl bir bütçelendirme yapılması gerektiği de tartışılan ve açıklık getirilen konular arasındadır. 

İletişim teknolojileri danışmanlığı için bize ulaşın...